Στατιστικά 2014

Για άλλη μια φορά τα παιδιά μας (παρά την δυσκολία των θεμάτων και κυρίως του γραμμικού) απέδειξαν ότι η σωστή προετοιμασία οδηγεί σε καλά αποτελέσματα! Έτσι, ενώ το 46,25% των υποψηφίων πανελλαδικώς έγραψαν κάτω από 12 στο γραμμικό σχέδιο, εμείς είχαμε μόνο δύο μαθήτριες, ενώ στο 28,61% που έγραψε κάτω από την βάση, δεν υπήρχαν δικοί μας μαθητές! Το 40% των μαθητών μας κινήθηκε ανάμεσα στο 15-18 στο γραμμικό σχέδιο, όταν το αντίστοιχο πανελλαδικό ποσοστό ήταν το 23,06% και το 70% των μαθητών μας έπιασε πάνω από 2.700 μόρια στο σύνολο των σχεδίων! Γι' αυτό και το 80% των μαθητών μας περνάνε στην Αρχιτεκτονική. Γιατί με το εργαστήριο σχεδίου TETRAGONO είστε ένα βήμα πριν από την αρχιτεκτονική!!

statistics, στατιστικά, tetragono
Featured Posts
Recent Posts